Information

Atlasprojektet Danmarks Karplanter er en kortlægning af danske karplanter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. I projektet skal arterne registreres mindst én gang i de kvadrater hvor de findes, og for især de forvaltningsrelevante arter er det målet, at få så mange registreringer med som muligt.

Kortlægningen sætter Naturbasens indsamling af planteobservationer i system og giver dermed flere data og en bedre basal viden om arternes udbredelse, som vil blive benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Projektet vil desuden medvirke til at gøre flere interesserede i floraen og styrke den naturhistoriske interesse, hvilket er et af Naturbasens  formål.

De indberettede fund af karplanter benyttes straks i den danske naturforvaltning, gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv. Projektet gennemføres som udgangspunkt i en 5-års periode i 2018-2022 og med mulighed for forlængelse

Projektet bygger på de atlas-erfaringer som Naturhistorisk Museum og Naturbasen har opbygget med kortlægning af eksempelvis dagsommerfugle og guldsmede, hvor vi siden 2014 har benyttet andre og mere moderne metoder end ved de mere traditionelle projekter, der blev udtænkt før internettet. De hjælpemidler vi benytter i form af atlaskort og mobil app betyder at vi har en flad struktur hvor alle deltagere har det samme gode overblik over kvadraterne. Samtidig er alle data præcist georefererede med de indtastningsfaciliteter vi benytter. 

Sådan deltager du

Når du observerer en karplante (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på www.fugleognatur.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

Hvis du ikke kender navnet på arten du har fundet

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge Naturbasens app.

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet i forummet på www.fugleognatur.dk. Når arten er identificeret, indtaster du observationen på hjemmesiden.

2) Hvis du står på i felten (i naturen) på det sted hvor du ser arten, kan du benytte app'ens Hvad er det?-funktion. Så foretages artsbestemmelsen af andre brugere og indberetningen til atlasprojektet sker automatisk, såfremt billedet er godt nok til en artsbestemmelse.

Kvalitetssikring

De indberettede observationer kvalitetssikres løbende. Dette kan du læse mere om på denne side. I løbet af projektperioden vil der endvidere blive udviklet nye værktøjer til kvalitetsikring. Hvis kvalitetsudvalget finder det formålstjenstligt, kan belæg kræves. 

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!