Velkommen til Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Atlasprojektet Danmarks Karplanter er en kortlægning af danske karplanter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. Kortlægningen giver en basal viden om arternes udbredelse, som benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Læs mere her.

Arter

Årets mest indberettede arter

Årets mindst indberettede arter

Observationer

Seneste uges fund af karplanter

Atlaspoint

Deltagere med flest atlaspoint i 2022

Atlaskort

Atlaspoint

Deltagere med flest atlaspoints i Atlas projektet (2018-2022)

Gå til seneste observationer